Phiếu kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hạch toán và quản lý kế toán được đầy đủ và chuẩn xác. Song vẫn còn phần lớn người chưa hiểu rõ phiếu kế toán là gì và được áp dụng trong các trường hợp nào. Trong bài viết này, tổ chức PHẦN MỀM FAST sẽ giải đáp chi tiết. Tìm hiểu ngay nhé!

Phiếu kế toán là gì?
Phiếu kế toán là một mẫu chứng trong khoảng do viên chức kế toán lập ra. Nó đóng vai trò quản lý, thực hành việc hạch toán phê chuẩn phương pháp biên chép một bí quyết đầy đủ, chuẩn xác và chi tiết nhất. Căn cứ vào phiếu kế toán, người khiến cho kế toán có thể hạch toán những nghiệp vụ vào sổ mẫu hoặc nhật ký chứng từỨng dụng của phiếu kế toán
Như chúng ta đã biết, ngành kế toán là các nghề liên quan tới sổ sách, giấy tờ nên tất cả các dòng thủ tục thông số của người kế toán đều phải ghi chép 1 cách kỹ càng. Phiếu kế toán cũng là một trong các mẫu giấy má ấy. Vậy phiếu kế toán được sử dụng để làm gì?

Phiếu kế toán là phiếu tiêu dùng để hạch toán những nghiệp vụ kế toán không có trong các biểu loại có sẵn. Trong phiếu kế toán có thể hạch toán cùng lúc đa dạng nghiệp vụ kế toán liên hệ với nhau cùng một khi.

Để hiểu rõ hơn về vận dụng của phiếu kế toán bạn hãy xem ngay ví dụ dưới đây:

Kết chuyển thuế GTGT hàng du nhập vào thuế GTGT được khấu trừ của 1 lô hàng. thông thường thu tiền thì ghi chứng từ vào phần hành phải thu, chi tiền ghi chứng từ vào phần hành phải chi, tậu hàng thì vào hợp đồng tậu hàng còn trường hợp này cần lập phiếu kế toán và ghi N13312 /C33332.

Sự khác nhau giữa phiếu kế toán và chứng trong khoảng kế toán
Để thấy được sự dị biệt giữa phiếu kế toán với chứng từ kế toán, chúng ta cùng Tìm hiểu định nghĩa và mục đích của từng loại.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hoặc đặt mua Phần mềm kế toán vui lòng truy cập tại website: FAO

View more random threads: