Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền; hoàn thành nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CNTT năm học 2015-2016 vừa được Sở GD-ĐT Phú Yên triển khai đến các trường học.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu, mỗi trường trang bị ít nhất hai máy vi tính, một máy in, một webcam để phục vụ công tác quản lý và điều hành giáo dục; các trường THPT cần trang bị máy tính nối mạng nội bộ và nối internet, khuyến khích các trường đảm bảo tỉ lệ trong toàn trường là số học sinh/máy tính bằng hoặc nhỏ hơn 20; khuyến khích các trường mầm non, tiểu học đưa vào sử dụng hệ thống quản lý học sinh SMAS-Viettel để quản lý học sinh. Sở GD-ĐT cũng lưu ý, các đơn vị, trường học không được tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi với mục đích quảng cáo liên quan đến sản phẩm của các tổ chức kinh doanh.

THÚY HẰNG

Theo baophuyen.com.vn