Ngày 10/8, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa Trần Văn Thành cho biết, nhằm đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ăn bán trú tại các trường mầm non và cơ sở tư thục trên địa bàn huyện, Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu các trường mầm non và các cơ sở tư thục chỉ hợp đồng nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nấu ăn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hiệu trưởng các trường mầm non công lập và chủ nhóm, lớp mầm non tư thục tuyệt đối không được ký hợp đồng với những người chưa qua đào tạo.

Phòng GD-ĐT huyện này cũng yêu cầu hiệu trưởng và chủ nhóm, lớp căn cứ vào định mức Thông tư 06 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ làm báo cáo số lượng nhân viên đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ nấu ăn, mỗi trường mầm non cử một phó hiệu trưởng tham gia học. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng GD-ĐT huyện sẽ hợp đồng với Trường cao đẳng Nghề Phú Yên mở lớp đào tạo ngay tại Phòng GD-ĐT.

Theo chỉ tiêu, năm học 2015-2016, Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa huy động 300 trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ, 2.850 trẻ mẫu giáo, 1.508 trẻ 5 tuổi vào học các trường công lập và 200 trẻ nhà trẻ, 150 trẻ mẫu giáo vào học các nhóm, lớp ngoài công lập.

THÚY HẰNG

Theo baophuyen.com.vn