Phòng GD-ĐT TX Sông Cầu vừa triển khai công tác chuẩn bị cho năm học 2015-2016. Theo đó, Phòng GD-ĐT thị xã yêu cầu các trường học trên địa bàn thị xã thực hiện có hiệu quả Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; huy động trẻ trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp đạt tỉ lệ 100%; tập trung kiểm tra, phụ đạo ôn tập cho học sinh có học lực yếu, kém năm học 2014-2015 đủ điều kiện để được lên lớp.

Phòng GD-ĐT thị xã cũng yêu cầu các đơn vị, trên cơ sở nguồn nhân lực của đơn vị mà bố trí, phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với chức năng nhiệm vụ, năng lực của từng thành viên. Đồng thời tổ chức tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị... để chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy trong năm học mới.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2015-2016 của UBND tỉnh, năm học mới này, Phòng GD-ĐT TX Sông Cầu huy động 150 trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ, 2.900 trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, 1.650 trẻ 5 tuổi vào các trường công lập; 1.650 trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và hơn 1.650 học sinh vào lớp 6.

THÚY HẰNG

Theo baophuyen.com.vn