Ngày 20/7, tiến sĩ Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, cho biết, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015 do đồng chí Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng, vừa có buổi làm việc với các đơn vị, địa phương và thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đợt thi này. Theo đó, đồng chí Trần Quang Nhất có ý kiến kết luận: Tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên theo Kế hoạch 102 của UBND tỉnh bằng hai hình thức thi tuyển và xét tuyển đặc cách.

Thí sinh tham gia xét tuyển đặc cách phải đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 15 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch 102 của UBND tỉnh; thí sinh đã tham gia thi tuyển bằng hình thức xét tuyển đặc cách thì không được tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên theo hình thức thi tuyển, để đảm bảo tính công bằng trong tuyển dụng. Đối với thí sinh đã hợp đồng giảng dạy tại các đơn vị, địa phương đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 15 của Bộ Nội vụ và điểm a mục 1 phần IV Kế hoạch 102 của UBND tỉnh phải là đối tượng hợp đồng đã được Sở Nội vụ xác nhận.

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015 cũng thống nhất chọn phương án xét tuyển đặc cách bằng hình thức thi thực hành giảng dạy, sẽ tổ chức vào đầu tháng 8 tới.

THÚY HẰNG

Theo baophuyen.com.vn