Ngày 30/5, Trường đại học Phú Yên tổ chức hội thảo Nâng cao chất lượng dạy - học và ứng ụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nhà trường với sự tham dự của giảng viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, THPT và sinh viên của trường.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Vị, Phó hiệu trưởng Trường đại học Phú Yên; giáo sư - tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Huy, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; thạc sĩ Trần Minh Cảnh, Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường đại học Phú Yên cùng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những nội dung như: Thực trạng và các giải pháp nâng cao việc dạy - học, ứng dụng CNTT trong Trường đại học Phú Yên; nhu cầu xã hội về sử dụng nguồn lực CNTT; chuẩn đầu ra về kiến thức tin học cho sinh viên; những thành tựu và kết quả nghiên cứu về lĩnh vực CNTT…

Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vị, thông qua hội thảo này sẽ giúp nhà trường đánh giá lại những việc làm được, chưa được và đề ra kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển CNTT của Trường đại học Phú Yên giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020. Đồng thời giúp nhà trường điều chỉnh, bổ sung những quyết sách đúng đắn, phù hợp về chiến lược phát triển CNTT nói riêng cũng như chiến lược của nhà trường nói chung, phục vụ đắc lực cho việc đổi mới giáo dục đại học và giáo dục phổ thông hiện nay.

THÚY HẰNG

Theo baophuyen.com.vn