Sở GD-ĐT Phú Yên vừa có công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông trong học sinh, cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình. Chú trọng tuyên truyền về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Các đơn vị trường học cũng phải tăng cường các biện pháp để phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, đoàn thể và phụ huynh nhắc nhở học sinh không tham gia tụ tập đông người, các tệ nạn xã hội; tích cực hưởng ứng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường ở trong và ngoài trường học.

MẠNH THÚY

Theo baophuyen.com.vn