Liên hoan Văn hóa cồng chiêng; dân ca, nhạc cụ các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh năm 2015 vừa diễn ra tại buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.Một tiết mục cồng chiêng tại liên hoan
Trên 350 diễn viên, nghệ nhân của 10 đoàn nghệ thuật đến từ 10/11 xã, thị trấn trong huyện tham gia liên hoan, biểu diễn 38 tiết mục cồng chiêng - aráp, các làn điệu dân ca, điệu dân vũ, trang phục truyền thống các dân tộc…

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội xã Sông Hinh, giải nhì cho đội xã Ea Bar, Ea Ly và giải ba cho đội xã EaTrol và thị trấn Hai Riêng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc Sông Hinh giai đoạn 2014-2020.

N.CƯỜNG - A.ĐÀO

Theo baophuyen.com.vn