Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định công bố danh mục 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trong đó có loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

17 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thuộc năm loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tiếng nói, chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống.

KHẮC SĨ

Theo baophuyen.com.vn