Ta đi trọn một bài ca
“Bài ca hy vọng” bắc qua nỗi niềm
Bám vào câu hát ta lên
Gian nan mấy bậc - niềm tin bấy tầng

Đi qua bom đạn, bão bùng
Soi vào câu hát thấy lòng sáng hơn
Một thời “xẻ dọc Trường Sơn…”
Máu xương chẳng tiếc sức mòn tiếc chi

Chiến tranh giờ đã qua đi
“Bài ca hy vọng” còn nghe ấm ngời
Bởi tình non nước tuyệt vời
Soi vào câu hát - ta - người thanh xuân.

Theo baophuyen.com.vn