Thích về nghe hát bài chòi
Nghe em thủ thỉ mặn mòi giọng quê
Thích về quê được nằm nghe
Mùa xuân nay đã cận kề xóm thưa

Thích nghe trời đất đổi mùa
Màu hoa rực rỡ kẻ mua người mời
Yêu nhau đã ngót năm rồi
Nhớ quê, nhớ tết bời bời nhớ em.Theo baophuyen.com.vn