Anh về thư viện hôm nay
Trời cao mây cũng đón ngày xuân sang
Đời vui như sách nối hàng
Yêu nhau ta mở từng trang sách hồng.

Theo baophuyen.com.vn