Ảnh: M.NGUYỆTThuở Tổ quốc còn tăm tối
Đồng bào cơ cực, lầm than
Đảng ra đời mang ánh sáng
Xua đi tủi nhục, cơ hàn
Tám lăm năm bao chìm nổi
Qua nhiều dông bão, thác ghềnh
Có Đảng, nước, dân vững bước
Tự do, độc lập xây nền
Trong thời toàn cầu hội nhập
Quê hương, đất nước hiên ngang
Vươn mình đi ra biển lớn
Nhờ Đảng cầm lái vững vàng
Đảng yêu dân, dân tin Đảng
Sắt son chung một hành trình
Nước mạnh, dân giàu thẳng tiến
Công bằng, dân chủ, văn minh

Theo baophuyen.com.vn