Đảng mình nay đã tám lăm
Trải qua thử thách, bao năm kiên cường
Đảng vì dân, dân mến thương
Dân cùng với Đảng, một đường đi lên.
Những lần xuân đến nào quên
Những lời chúc tết khắp miền, gần xa
Tuy rằng Bác đã đi xa
Nhưng lòng vẫn nhớ thiết tha Bác Hồ.
Nhớ Bác ta có cơ đồ
Nước nhà độc lập, sắc cờ tung bay
Ngàn đời không thể đổi thay
Còn dân, còn Đảng, còn ngày tự do.

Theo baophuyen.com.vn