Rồi mạch nước sẽ trở thành dòng suối
Róc rách vào sông lai láng biển Đông
Ta hôm nay như bông lúa giữa đồng
Đón nắng ấm đợi một ngày đơm hạt
Thử thách thời gian dẫu tròn hay lép
Có sao đâu khi tâm thế vững vàng
Rèn đức luyện tài theo Đảng vinh quang
“Dĩ bất biến” ứng bao nhiêu biến đổi
Cục diện thế giới có nhiều điều mới
Tư tưởng Đảng ta linh hoạt rạch ròi
Nhà nước pháp quyền dân chủ tinh khôi
Ta đi tới vì dân giàu nước mạnh
Đã gieo hạt ắt có niềm hy vọng
Cán bộ nguồn xứng đáng với niềm tin
Bài học hôm nay nghiền ngẫm không quên
Đêm Đa Lộc nghe dân ca đất Phú
Em gái vùng cao mỉm cười quyến rũ
Lối ta về tím biếc hoa sầu đông
Thấp thoáng trong sương những đốm lửa hồng
Có ngọn lửa trong tim ta cháy mãi

Theo baophuyen.com.vn