Tôi về thăm lại chiến trường xưa
Giữa trưa nắng tiếng gà rừng eo óc
Giữa im ắng con suối reo róc rách
Chập chùng non núi, chập chùng mây

Này đây rừng đã xanh cây
Vẫn lồi lõm những hố bom rộng hoác
Nhớ đồng đội ôm khẩu B41
Phát liền ba quả chỗ gò cao

Mừng gặp lại nhau chăng mà cánh rừng xôn xao
Nơi máu giặc hòa vào dòng suối nhỏ
Đơn vị bạn đánh tạt sườn qua hướng đó
Bây giờ nương rẫy lúa phơi đòng

Tôi bước đi từng bước lâng lâng
Khói lửa đạn bom nghe như còn vang vọng
Nhớ đồng đội ai ngã rồi, ai còn sống
Chiến trường xưa hoài niệm suốt đời nhau.

Theo baophuyen.com.vn