Tên anh vần vũ mây trời
Đã từng lặn lội một thời chiến chinh
Túi thơ, túi đạn bên mình
Túi thơ họa cảnh, túi tình đỏ son

Túi đạn diệt ấp phá đồn
Túi thơ là cả tâm hồn mai sau
Tóc xanh giờ đã bạc màu
Sợi đen, sợi trắng mái đầu pha sương

Tám mươi chí vẫn tinh tường
Túi thơ họa lại đoạn đường đã đi
Tám mươi đâu đã già gì
Hồn thơ vẫn cứ xuân thì như xưa

Chiều xuân ngọn gió đung đưa
Túi thơ vẫn trẻ, vẫn chưa thấy già
Đêm ngày nghĩ đến Trường Sa
Túi thơ gởi đảo làm quà ngày xuân.

Theo baophuyen.com.vn