Thôi đừng bịn rịn má ơi
Bên con đồng đội khắp nơi tụ về
Mùa này gió lộng bốn bề
Từ phường phố đến miền quê rộn ràng

Đông như giữa hội xuân sang
Rừng tay vẫy tiễn lên đàng con đi
Túi hành trang chẳng có gì
Bút, tem thư, ổ bánh mì má cho

Vẫn vô tư thuở học trò
Ngỡ như du ngoạn chờ đò, xe thôi
Má đừng bịn rịn má ơi
Con đi giữ nước để đời mãi xanh.
Theo baophuyen.com.vn