Trên tuyến đường 1B từ TP Quy Nhơn vào Phú Yên, khi qua khỏi địa phận tỉnh Bình Định là bạn đến làng chài Xuân Hải (xã Xuân Hải, TX Sông Cầu). Ngoài chăn nuôi, một nửa dân làng Xuân Hải làm nghề đánh bắt hải sản. Nghề chính hiện nay của ngư dân nơi đây là làm nghề giã, lưới mành, đánh bắt gần bờ để cung cấp cho việc nuôi tôm hùm, cá lồng ở Quy Nhơn và TX Sông Cầu. Theo nhiều ngư dân, trung bình một đêm ra biển kéo lưới (từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau), trừ các chi phí thì thu nhập trung bình khoảng 150.000 đồng.

<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com[replacer_img]ffice[replacer_img]ffice"?><o[replacer_img]>
Bình minh trên làng chài Xuân Hải <o></o>


Chờ cá về bến <o></o>


Những thuyền thúng đưa cá về bờ<o></o>


Gánh cá lên chợ bán<o></o>


Sản phẩm đánh bắt phục vụ cho việc nuôi tôm hùm<o></o>


Một góc làng chài Xuân Hải <o></o></o>

<o> </o>
HOÀNG TUẤN (thực hiện)<o></o>

Theo baophuyen.com.vn