Cơn bão số 12 (Krosa) đang đổ vào biển Đông với những diễn biến bất thường. Kinh nghiệm dân gian ở Phú Yên lưu truyền những cơn mưa lũ vào 2 thời điểm 25/9 và 23/10 âm lịch hàng năm là không tránh khỏi: “Ông tha Bà hổng tha, dấn cho cây lụt hăm ba tháng mười”.<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-comfficeffice"?><o></o>
Vậy nên, trước mùa mưa lũ, nỗi lo xả lũ, vỡ hồ chứa nước khiến người dân vùng hạ du ăn ngủ không yên. Trong những ngày qua, phóng viên Báo Phú Yên đã đến các hồ chứa nước thuộc các công trình thủy lợi và thủy điện ở các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An để ghi nhận thực tế. Quan sát đầu tiên và cũng đáng mừng là nước trong các hồ chứa đã cạn đến mức… không thể cạn thêm nữa. Một số hồ chứa đã mở hết các cửa cho nước chảy. Một số nơi hồ khô trơ đáy. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến 1/11/2013 nước ở các hồ chứa trong toàn tỉnh đã xuống đến gần mực nước chết. Với tình hình này, nếu có mưa lũ thì vùng hạ du khó có thể xảy ra cảnh lũ chồng lũ như những năm trước vì hồ chứa đâu còn nước để… xả lũ.
<o>
Nước ở lòng hồ Thủy điện Sông Hinh đã xuống thấp đến cạn trơ đáy<o></o>


Tại cửa nhận thủy của Thủy điện Sông Hinh, mức nước đã hạ xuống rất thấp<o></o>


Hồ chứa nước Phú Xuân (Xuân Phước, Đồng Xuân) mở hết các cửa cho nước chảy<o></o>


Tại hồ chứa nước Đồng Tròn (Tuy An), mức nước ngày 1/11 chỉ còn 26,56m so với 35,5m của mức nước được thiết kế<o></o>


Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ không còn nước chảy<o></o>


Hồ chứa nước Thủy điện Sông Ba Hạ xuống thấp, người dân xuống sát mé nước để câu cá<o></o></o>
DƯƠNG THANH XUÂN

Theo baophuyen.com.vn