Hàng năm, bên cạnh lễ kỷ niệm ngày Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh nhận ấn chỉ của triều đình vào mở cõi đất Phú Yên được tổ chức hoành tráng, ngày 18/9 âm lịch là ngày giỗ của ông cũng được con cháu tộc họ Lương và nhân dân long trọng tổ chức với những nghi thức cổ truyền để tưởng nhớ công lao của người đã có công khai khẩn nên vùng đất trù phú này. Ngày ấy người ta gọi là đám giỗ của Thành hoàng. Đây là dịp để mọi người đến dâng hương với tấm lòng thành kính, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Tại đây du khách có thể tham quan ngôi đền thờ vừa được phục dựng ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa bên cạnh những di tích gắn liền với 400 năm lịch sử đất Phú Yên.
<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com[replacer_img]ffice[replacer_img]ffice"?><o[replacer_img]>
Từ chiều ngày hôm trước, lễ rước linh vị của ông được tổ chức tại Khu di tích Mộ Lương Văn Chánh<o></o>


Lễ rước linh vị từ mộ về đền thờ <o></o>


Nghi thức giỗ ông<o></o>


Cán bộ và nhân dân cung kính dâng hương<o></o>


Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ công đức của người đã có công mở mang bờ cõi của nước non Đại Việt<o></o>


Cũng là dịp để tộc họ Lương vinh danh những con cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm<o></o>


Du khách đến dâng hương và tham quan di tích Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh<o></o></o>

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)<o[replacer_img]></o[replacer_img]>

Theo baophuyen.com.vn