Mùa bắp chín vàng rộ trên đồng cũng là lúc khách qua đường trên ĐT641 đoạn từ cầu Cây Cam đi Xuân Sơn được thưởng thức những trái bắp luộc thơm phức và nóng hôi hổi. Trong sương sớm, những nồi bắp luộc đỏ rực lửa là điểm dừng chân một phút để có một bữa sáng đậm đà chất dân dã. <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com[replacer_img]ffice[replacer_img]ffice"?><o[replacer_img]></o[replacer_img]>
<o[replacer_img]> </o[replacer_img]>
<o[replacer_img]>


Nồi bắp luộc luôn đỏ lửa ven ĐT641 <o></o>
Người bán lột bớt vỏ và luộc bắp ven đường <o></o>
Nồi bắp bốc hơi thơm phức <o></o>
Khách qua đường dừng xe mua bắp <o></o>
Những trái bắp vừa chín tới <o></o>
Hoặc ngồi ăn ngay tại chỗ<o></o></o>

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)<o></o>

Theo baophuyen.com.vn