Ngay từ những ngày đi khai hoang mở đất, những cư dân đầu tiên của Phú Yên đã chọn vùng Bà Đài, Bà Diễn (vịnh Xuân Đài - TX Sông Cầu và cửa sông Đà Rằng-TP Tuy Hòa ngày nay) làm nơi sinh sống. Họ làm ruộng và đánh cá. Sinh hoạt cộng đồng của họ cho mãi đến bây giờ vẫn thường gắn liền với sông nước. Ngày xuân, các lễ hội thường diễn ra trên sông, trên cửa biển. Họ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt, cũng là dịp họ thi thố tài năng xem ai nhanh hơn, mạnh hơn, khéo tay hơn.<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-comfficeffice"?><o></o>
Mùa xuân này, đi dọc các vùng sông nước Phú Yên dễ thấy những lễ hội diễn ra rộn ràng, sôi động, thu hút hàng ngàn người dự hội, vui xuân.
<o>
Thi đi cầu khỉ trong hội đua thuyền sông Ngân Sơn (Tuy An) sáng mùng 1 tết<o></o>


Hội đua sõng câu trên bàu Sen, thị trấn La Hai, Đồng Xuân sáng mùng 4 tết<o></o>


Thả hoa đăng trong lễ hội sông nước Tam Giang (TX Sông Cầu) tối mùng 5 tết<o></o>


Hội đua thuyền rồng sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa), sáng mùng 7 tết<o></o>


Hội đua thuyền truyền thống Đầm Ô Loan (Tuy An), sáng mùng 7 tết<o></o>


Thi lắc thúng chai trong lễ hội sông nước Đà Nông (Đông Hòa), mùng 8 tết<o></o>


Hàng ngàn người dự hội cùng cổ vũ nhiệt tình<o></o></o>
DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)<o></o>

Theo baophuyen.com.vn