Sau một ngày tất bật với công việc ngoài đồng, ngoài bãi, người và vật lại trở về nhà. Tâm trạng khác nhau, có người thơ thới trở về nhà trong niềm hân hoan được mùa. Có người ra về trong lo toan sắp đặt tiếp cho công việc ngày mai. Có người đi thành đoàn, thành nhóm, nhưng cũng có người thui thủi một mình… Nhưng, buổi chiều luôn tạo nhiều cảm xúc, là niềm mong đợi hạnh phúc của những người khát khao đoàn tụ. <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-comfficeffice"?><o></o>
<o[replacer_img]> </o[replacer_img]>
<o[replacer_img]>


Có những khoảng đường xa diệu vợi, lẻ loi…<o></o>
No nê sau một ngày ra đồng <o></o>
Niềm vui trở về nhà <o></o>
Cộ bò lắc lư đi nhưng lòng người thơ thới sau vụ mùa bội thu <o></o>
Thủng thẳng chiều về <o></o>
Nhưng cũng có những bước chân dập dồn, hối hả trở về<o></o></o>

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)

Theo baophuyen.com.vn