Khu vực thuộc Công ty cổ phần Vina cà phê Sơn Thành (xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa) quản lý đang có hơn 350ha tiêu, trong đó có khoảng 250ha vào thời kỳ kinh doanh. Đang vào mùa thu hoạch, tiết trời nắng nóng nhưng trong những vườn tiêu xanh mướt, không ngớt rộn vang tiếng cười đùa vì mùa tiêu năm nay “được mùa, được giá”.
Việc hái tiêu mất nhiều thời gian và kéo dài cả tháng, đòi hỏi rất nhiều lao động nên vào mùa thu hoạch “vương quốc” tiêu của Phú Yên này thu hút hàng trăm lao động từ các xã đồng bằng lên hái tiêu. Nhiều bạn trẻ đang học THPT tranh thủ thời gian nghỉ hè đến đây hái tiêu để có thu nhập chuẩn bị cho việc đèn sách trong năm học mới. <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com[replacer_img]ffice[replacer_img]ffice"?><o[replacer_img]>

Hái tiêu trên cao, phù hợp với lao động trẻ<o></o>


Nhanh tay, nhanh mắt để thu hoạch đạt sản lượng cao<o></o>


Sản phẩm vừa thu hoạch<o></o>


Tiêu được đưa vào máy tách hạt<o></o>


Tiêu được phơi khô ở hộ gia đình<o></o>


Thành quả lao động chờ tiêu thụ <o></o></o>

NGUYÊN TRƯỜNG (thực hiện)

Theo baophuyen.com.vn