Toyota Altis 2016

Các thiết kế lại, năm 2012 Honda Civic đã nhận được một ấm, nếu không hoàn toàn thù địch, tiếp nhận từ các nhà phê bình (mình), trong đó. Vì vậy, khi các đồng nghiệp của chúng tôi tại Automotive News thông báo rằng phó chủ tịch điều hành American Honda Motor John Mendel cho rằng đầu tiên cập nhật giữa chu kỳ của Civic có thể được di chuyển về phía trước để đáp lại những lời chỉ trích (từ mùa xuân năm 2014 để đôi khi trong năm 2013), chúng tôi đã làm một số đào bới để xem những gì đó có ý nghĩa.

Người phát ngôn của Honda Chris Martin khẳng định rằng AN trích dẫn Mendel chính xác khi ông nói, "Chúng tôi có thông tin phản hồi nghiêm trọng, bất kể người đó là từ, và chúng ta sẽ hành động phù hợp một cách nhanh chóng," nhưng điều đó không có ai ở Honda đã đưa ra bất kỳ thời gian cụ thể. "Khi chúng tôi khởi động một mô hình, một hoặc hai thay đổi mô hình luôn được lên kế hoạch," Martin nói. "Trên một số mô hình, chúng ta có thể di chuyển ra phía trước hoặc quay trở lại đó. Có tiềm năng với Civic rằng chúng tôi sẽ di chuyển về phía trước mà. Nó không phải là chưa từng có. "

Điều đó nói rằng, Martin tiếp tục giải thích rằng việc thúc đẩy các cập nhật giữa chu kỳ đầu tiên là một cách nói, "Này, chúng ta nghe bạn. Chúng tôi sẽ làm những gì là thích hợp. "Chính xác là những gì có thể cập nhật sớm nay liên quan đến? Martin từ chối nói, nhưng chúng tôi hy vọng nó vượt xa những thay đổi trong sở chính và taillamp bezels và liên quan đến một số nâng cấp lớn trong vật liệu nội thất.

Trong khi Civic đã có một thời gian khó khăn trong tay của các nhà phê bình, Martin dừng ngắn thừa nhận rằng Civic là có vấn đề khách hàng hài lòng, thêm vào đó, sau những thảm họa tự nhiên mà đánh Nhật Bản hồi đầu năm nay, Civic đã chỉ có mô hình đầy đủ và tính năng sẵn có cho một vài tuần. "Điều lớn là Civic như nó đứng đã không nhận được một cơ hội để có được trên đôi chân của mình từ một quan điểm hàng tồn kho. . . chúng ta lại coi Civic là một vấn đề hoặc một thất bại? Tôi muốn nói không, không vào thời điểm này. " Toyota Altis 2016