Tiếng Nhật ôn thi N4 cho 1 học viên nữ, tuần 3 buổi, 210k/buổi, địa chỉ: Hồng Mai (cạnh đường Bạch Mai). học tối khoảng từ 7h15.
Y/c: sv năm 3, 4 có N2.
Nguyễn Quỳnh Trang/DHHN/khoa Nhật/sinh viên năm 3, đã có kinh nghiệm gia sư, có chứng chỉ N2/quê Vĩnh Phúc/khu vực có thể dạy Bạch Mai
Đỗ Yến Đỗ Thị Yến/đại học hà nội/sv năm 3 khoa tiếng nhật/có kinh nghiệm [replacer_a]/có n2/quê thái bình/khu vực có thể dạy: gần nguyễn trãi, thanh xuân
Trịnh Phương Liên
Đại học Thăng Long
Năm 3 chuyên ngành Tiếng Nhật
Hà Nội
Nhà ở gần Bạch Mai ạ
Mong được nhận lớp [replacer_a]
Trịnh Minh Thắng
Đại học Tokyo
Năm 3 chuyên ngành cộng nghệ thông tin Tại Nhật có nhiều kinh nghiệm dạy [replacer_a]
Hà Nội
Nhà ở gần Trung Kính- hà nội
Mong được nhận lớp Hoa Beo Nguyễn Hạnh Hoa
Đại học Hà Nội năm 2 đã có N3
Đã có kinh nghiệm gia sư
Mong được nhận lớp
Trang Hồ hồ thị trang
đại học ngoại ngữ
sinh viên năm 3 chuyên ngành tiếng nhật
rất mong được nhận lớp