9 tập bản thảo văn học vừa được xét, đề nghị hỗ trợ xuất bản trong năm 2016, gồm 3 tập văn xuôi và 6 tập thơ.

Trong số này, đáng chú ý có hồi ký “Kể chuyện đời tôi” của nhà văn Y Điêng, tập thơ “Mái nhà xưa” của TS Đinh Lăng (Trường đại học Phú Yên) một cây bút thơ được nhiều người yêu mến, tập truyện ngắn “Vòng tay” của cây bút Mộc Miên, tập tạp bút “Về lại Ô Loan” của nhà báo Mạnh Hoài Nam... Dịp này, 9 tác giả văn học được đề nghị hỗ trợ sáng tạo trong năm 2016, trong đó có 7 tác giả văn xuôi và 2 tác giả thơ.

Được biết, trong năm 2015, Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên đã xét chọn hỗ trợ xuất bản 9 đầu sách, gồm thơ, văn xuôi và một tập nghiên cứu phê bình văn học.

NGỌC LAN

Theo baophuyen.com.vn