Có lẽ đặc điểm hấp dẫn nhất của ánh sáng đèn pha LED là tiết kiệm năng lượng mà nó cung cấp cho các doanh nghiệp. Ở mức tối thiểu, ENERGY STAR bóng đèn LED có trình độ ngày nay sử dụng năng lượng ít hơn 75 phần trăm so với đèn sợi đốt thông thường.

Xem thêm: đèn tuýp led T8 giá rẻ nhất thị trường

LED cũng phát ra một lượng nhỏ hơn nhiều nhiệt hơn so với đèn sợi đốt hoặc CFL, mà phát hành 80 hoặc 90 phần trăm năng lượng dưới dạng nhiệt, tương ứng. Ít nhiệt được sản xuất bằng hệ thống đèn này có nghĩa là hệ thống HVAC của bạn sẽ không cần phải làm việc chăm chỉ trong suốt những tháng mùa hè. Trong khi điều này là một phần nhỏ trong việc tiết kiệm năng lượng từ công suất thấp hơn đáng kể, nó vẫn còn cho biết thêm lên, đặc biệt là nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động nhiều địa điểm.

Cuối cùng, ít tiêu thụ năng lượng tương đương với ít tiền chi. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, nếu Mỹ chuyển hoàn toàn với đèn LED trong hai thập kỷ tiếp theo nó có thể cứu nước 250 tỷ $ trong chi phí năng lượng.
Nếu doanh nghiệp của bạn chuyển hoàn toàn sang đèn LED, suy nghĩ của các khoản tiết kiệm chi phí bạn sẽ phải chịu. Sử dụng của chúng tôi tính khoản tiết kiệm năng lượng để xác định tỷ lệ của bạn trở lại trên một nâng cấp ánh sáng mới hoặc tải xuống của chúng tôiUltimate Hướng dẫn tiết kiệm năng lượng cho câu trả lời và tính toán để tiết kiệm năng lượng tốt nhất của chúng tôi