Thôn Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An) có khoảng 40 hộ với trên 120 lao động đang nỗ lực duy trì nghề làm thúng chai truyền thống.

Vót nan

Cắt gọt những dăm tre trước khi trét phân bò để hoàn thành sản phẩm


MẠNH HOÀI NAM (thực hiện)

Theo baophuyen.com.vn