Bộ Y tế vừa tổng kết mục tiêu quốc gia ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh một số chỉ tiêu đạt mục đích, yêu cầu thì hàng loạt chỉ tiêu chuyên môn y tế đã được Thủ tướng phê duyệt giai đoạn 2011-2015 chưa hoàn thành.

Cụ thể, kế hoạch đặt ra là 100% bệnh nhân phong được săn sóc tàn tật nhưng mới đạt 85%; khống chế tỉ lệ lây truyền bệnh lao kháng thuốc, tăng tỉ lệ tiếp cận với điều trị lao đa kháng thuốc đạt 30% (trong khi kế hoạch là 55%); tỉ lệ chết ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 22% (kế hoạch là 19,3%); mới 50% trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi được phát hiện sớm và can thiệp sớm để ngăn ngừa và điều trị phục hồi khuyết tật (kế hoạch là 60%); 65% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV (kế hoạch là 90%)… Điều đáng nói là kinh phí cho 4 chương trình mục tiêu quốc gia (gồm y tế, dân số/kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS) của 5 năm qua lên tới 17.132 tỉ đồng.

(SGGPO)

Theo baophuyen.com.vn

View more random threads: