Gối mộng đêm nao trọn giấc ngà
Nghe lòng thổn thức với mơ hoa
Người dưng khác họ bao lưu luyến
Tri kỷ tâm giao lắm mặn mà
Nhớ mãi thề xưa khi sánh bước
Vương hoài ước hẹn lúc chia xa
Ngoài hiên nắng gọi lời yêu thắm
Vọng trái tim mình tựa khúc ca.

Theo baophuyen.com.vn