Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Từ ngày 25/6, hành vi sử dụng thuốc cấm đối với cây trồng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng (mức phạt hiện hành chỉ từ 1-3 triệu đồng). Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng hướng dẫn sử dụng; sau khi sử dụng không thu gom cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng; buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đã gây ra. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với việc không tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với mỗi lô sản phẩm xuất xưởng, không lưu giữ hồ sơ, giấy kiểm định chất lượng và thuốc mẫu của từng lô thuốc bảo vệ thực vật. Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tùy theo khối lượng thuốc vi phạm; ngoài ra còn áp dụng hình phạt bổ sung đình hoạt động sản xuất, tịch thu tiêu hủy…

Về việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, nghị định chỉ rõ, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thuốc thành phẩm có thời hạn sử dụng dưới 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãn thuốc, kể từ ngày thuốc đến Việt Nam. Đặc biệt, phạt đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, thuốc kỹ thuật không đảm bảo chất lượng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng…

(PL)

Theo baophuyen.com.vn