Con về thăm Bác hôm nay
Nhà thờ Sơn Định những ngày tháng Năm
Bác đã về cõi xa xăm
Những hình ảnh Bác ngàn năm vẫn còn
Vẫn còn đó với nước non
Với dân, với Đảng vẫn còn Bác ơi!
Bác là một tấm gương soi
Lung linh rực sáng đất trời ngàn phương
Công ơn Bác biết sao lường
Thẳm sâu như nước đại dương điệp trùng
Rạng danh con cháu Vua Hùng
Trăm ngàn thử thách có ngần ngại chi
Bến Nhà Rồng thuở ra đi
Tuổi xanh dầm dãi hiểm nguy chất chồng
Dù cho đầu bạc răng long
Dạ bền, chí vững hết lòng vì dân
Đâu cần mượn tiếng chuông ngân
Đức tài Bác vẫn nghìn năm chói ngời
Nhớ thương Bác lắm, Bác ơi!
Bác luôn sống với muôn đời cháu con.

Theo baophuyen.com.vn