Non sông sáng mãi tên Người
Trái tim chói đỏ, nụ cười nở hoa
Từ ngày Bác tạm đi xa
Quê hương, dân tộc nhà nhà nhớ thương
Ngày nào gối đất, nằm sương
Áo nâu, quần vải chiến trường Bác đi
Gian nan nào có quản gì
Trước vì Tổ quốc, sau vì nhân dân
Người kiệt xuất, là vĩ nhân
Có Người, có cả mùa xuân đất trời
Non sông rực sáng tên Người
Ấm no hạnh phúc chói ngời niềm tin
Non sông đất nước giữ gìn
Tinh hoa dân tộc bốn nghìn năm nay
Người người chung sức, chung tay
Dựng xây đất nước càng ngày càng xuân.

Theo baophuyen.com.vn