Lexus Tan Cang https://xelexustancang.wordpress.com/ Công đoàn luôn luôn có được một điều tốt trong bất kỳ doanh nghiệp. Nó giúp với việc có một giọng nói," Palmer, người lái khoảng 50 giờ một tuần cho biết. "Nhưng tôi không biết nếu một công đoàn sẽ làm việc cho một cái gì đó giống như Uber.""Liệu chúng ta có nhân viên hay đối tác? Chúng tôi không có được đối xử như các đối tác," Fasil Teka, 40 tuổi, người lái bán thời gian cho Uber và làm việc toàn thời gian cho một công ty cho thuê-cho biết. "Chúng tôi không có cách nào để đàm phán với Uber."

"Cách duy nhất chúng ta có thể đạt được những gì chúng ta xứng đáng là một người lái xe là bằng cách làm việc với nhau", ông nói.

Renault và Nissan đang hành động để hạn chế ảnh hưởng mà ta có thể thực hiện qua các hoạt động của người khác. Các biện pháp, bởi cả hai ô tô sau khi cuộc họp của Hội đồng của mình ở Paris và Tokyo công bố, nhằm mục đích để giữ cho nhau lúc chiều dài của cánh tay. Nhưng hơn thế nữa, họ cũng tìm cách để giới hạn mức độ ảnh hưởng mà chính phủ Pháp có thể mang lại chịu ở hai ô tô.Các bước được thực hiện trong phản ứng với các động thái đầu tư của nhà nước Pháp. Trong khi cánh tay đầu tư của chính phủ - được biết đến như Agence des Participations de l'Etat (hoặc cơ quan nhà nước tham gia) - kiểm soát trước đó 15 phần trăm cổ phần của Renault, nó tăng cổ phần của mình vào tháng Tư tới 19,73 phần trăm. Các hành động gây quan ngại tại Renault rằng chính phủ Pháp sẽ cố gắng để ra lệnh thủ tục điều hành để cả ô tô, có khả năng ủng hộ sản xuất tại Pháp trên các địa điểm khác. Cho rằng Renault nắm giữ cổ phần 43 phần trăm trong Nissan, hãng Nhật Bản đã tăng trưởng liên quan trên nhà nước can thiệp tiềm năng của Pháp là tốt.

Để làm dịu bớt những lo ngại, Renault, Nissan, và chính phủ Pháp đã đi đến một thỏa thuận với ba mệnh đề quan trọng. Quan trọng nhất, mặc dù gần 20 phần trăm cổ phần của mình, chính phủ Pháp sẽ chỉ được cấp 17,9 phần trăm quyền biểu quyết tại Renault (sẽ được mở rộng lên đến 20 phần trăm trong những trường hợp ngoại lệ nhất định). Renault (và mở rộng chính phủ Pháp) cũng sẽ được ngăn chặn can thiệp vào quản trị của Nissan. Với những biện pháp tại chỗ, Nissan sẽ không tìm kiếm quyền biểu quyết hơn dựa trên số cổ phần 15 phần trăm đó, lần lượt, giữ trong Renault. Landrover Ly Chinh Thang https://landroverjaguars.com/ xem và có thể xem thêm về Gia xe Toyota Fortuner 2017 tại đây