Cấp dưỡng là một vấn đề phát sinh trong cuộc ly hôn. nghĩa vụ cấp dưỡng thuộc về người không trực tiếp nuôi dưỡng con, việc nuôi dưỡng con có thể được thỏa thuận Hoặc nếu không thỏa thuận được tòa án sẽ đưa vụ việc ra Giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho các bên nhằm tránh cú sốc khi bố mẹ ly hôn đối với con cái. mức cấp dưỡng cũng là một vấn đề. theo quy định của pháp luật thì mức cấp dưỡng không cố định một khoản nào cả mà phụ thuộc rất nhiều yếu tố/. những yếu tố đó là:
thứ nhất thu nhập của người cấp dưỡng
thứ hai nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng
thứ ba hoàn cảnh của các bên
Tất nhiên mức cấp dưỡng sẽ được thỏa thuận, trừ khi hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên cảm thấy không vừa lòng với mức cấp dưỡng này thì sẽ yêu cầu tòa án đưa ra xét xử. tòa án cũng sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố nói trên để đưa giám mục cấp dưỡng phù hợp với người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
tuy nhiên cũng có người hỏi rằng, nếu người kia nhận bản án nhưng không Tiến hành cấp dưỡng thì phải làm như thế nào. Câu trả lời là bạn tức là người trực tiếp nuôi dưỡng con cái có thể yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành đề nghị bên kia giải quyết vấn đề. Nếu bên kia không hiện giải quyết hoặc cấp dưỡng thì tòa án hay Cơ quan thi hành án sẽ bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
có thể thấy rằng sau một cuộc ly hôn chỉ có tình cảm tài sản của bố mẹ là được phân chia chấm dứt. còn quyền nghĩa vụ trách nhiệm của bố mẹ đối với con cái thì luôn tồn tại mà không phụ thuộc vào việc ly hôn.
Hãy xem video dưới đây để rõ hơn điều đó. hãy liên lạc với tôi để sử dụng dịch vụ ly hôn hữu ích này.