Về vấn đề tài sản chung sẽ được phân chia như thế nào sao khi ly hôn Tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được Hai vợ chồng thỏa thuận về hình thức phân chia tài sản cho hợp lý, trong trường hợp hai vợ chồng không tự thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản chung có thể yêu cầu tòa án giải quyết phân chia tài sản theo đúng quy định pháp luật. căn cứ khoản 2 điều 59 luật hôn nhân gia đình năm 2014 tài sản chung của hai vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: để công sức đóng góp của vợ và chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy bạn nên hiểu biết đơn giản việc chia tài sản chung có thể được giải quyết như sau đầu tiên sẽ ưu tiên chia tài sản theo thỏa thuận, Nếu thỏa thuận không được thì sẽ chia theo pháp luật. việc chia theo pháp luật sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
• Hoàn cảnh sống của vợ và chồng sau khi hôn: ai khó khăn hơn người đó được nhiều hơn
• Công sức đóng góp tạo lập của tài sản: ai đóng góp nhiều thì được thưởng nhiều hơn
• Ai đang sử dụng tài sản nào tạo ra thu nhập khi được ưu tiên nhận đã sản đó nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh lao động
• Và cuối cùng ai khiến ly hôn đổ vỡ người đó sẽ nhận ít đi .
Vậy trong trường hợp: Tiền trúng Viet lot, tiền thắng cá độ, hay tiền thưởng của một bên có phát sinh trong thời kỳ hôn nhân có phải là tài sản chung hay không, vợ/ chồng có được hưởng phần tài sản đó không…….bạn cần xem video dưới đây để hiểu rõ hơn và phân định rõ khối tài sản đó.