Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố Tân An (Long An) được thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp.


Theo báo cáo của thành phố Tân An, hiện nay, trên địa bàn có 125 cơ sở kinh doanh nhạc sống, karaoke di dộng, 52 cơ sở karaoke, 27 cơ sở kinh doanh game bắn cá và 80 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Tag: bục nhảy karaoke

Các cơ sở kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự công cộng, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và trang thiết bị phục vụ. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, karaoke được chú trọng và thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì một số hoạt động vui chơi, giải trí có những biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, trật tự, an toàn xã hội như: hoạt động nhạc sống, karaoke di động thường vi phạm quy định về thời gian hoạt động, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư; hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử mà chủ yếu là trò chơi game bắn cá – được coi là hình thức đánh bạc trá hình trái quy định của pháp luật. Tag: bục nhảy bar

Trong thời gian tới, thành phố Tân An sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia các hoạt động văn hóa công cộng; Tích cực tuyên truyền đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên thấy được mặt trái, tác hại của trò chơi máy bắn cá để phòng ngừa, tránh xa, không tham gia dưới mọi hình thức. Đồng thời, đi đôi với tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" sẽ đưa vào quy ước thống nhất của cộng đồng dân cư trên toàn thành phố để người dân tham gia cùng thực hiện, giám sát, quản lý. Tag: buc nhay bar

Nguồn: toquoc.vn/quan-ly-nha-nuoc-trong-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-van-hoa-tren-dia-ban-thanh-pho-tan-an-20190506153916046.htm