Các loại hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay, Có mấy loại hóa đơn điện tử chính? hóa đơn điện tử khi nào bắt buộc, Không phải sinh viên kế toán nào cũng biết chính xác có bao nhiêu loại hóa đơn. Bài viết dưới đây chia sẻ các bạn các loại hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép lưu hành tại Việt Nam.Có mấy loại hoá đơn điện tử ?

– Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC

– Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC

Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?

– Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ – BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

Lưu ý: nên dùng hóa đơn điện tử của nhà cung cấp nào tốt

– Điểm khác nhau ở chỗ Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

+ Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

+ Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

– Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụC. Tổng hợp những văn bản khác về hóa đơn còn hiệu lực

– Công văn 2402/BTC-TCT về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

– Văn bản 17/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy đinh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tags từ khóa: hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử – thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử – hóa đơn điện tử có bắt buộc không – bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – hóa đơn điện tử 2018 – hóa đơn điện tử như nào là hợp lệ – điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử – thông tư về hóa đơn điện tử