Cơ sở hạ tầng hạ tầng được hiểu là toàn bộ các yêu cầu về mặt vật chất, kỹ thuật,... Tồn tại trong xã hội và môi trường dùng để phục vụ cho mọi quy trình sản xuất, đời sống của nhân loại. Hãy cùng mytoan.com.vn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm Cơ sở hạ tầng là gì trong bài viết dưới đây nhé.
Cơ sở hạ tầng là gì?
Cơ sở hạ tầng là một từ chuyên môn tổng hợp sử dụng để chỉ các bộ phận kết cấu, nền tảng cho việc phát triển nền kinh tế.
Dựa trên phương diện dạng thức, Cơ sở hạ tầng là các tài sản hữu hình bao gồm đường xá, cầu cống, hệ thống thủy lợi, các công trình công cộng, những công trình hạ tầng kỹ thuật, lực lượng lao động tri thức… căn cứ trên nền móng có sẵn, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được duy trì & phát triển. Đây cũng chính là những công trình thuộc hạ tầng xã hội hay hạ tầng cơ sở theo quy định ở Mục 1.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD.
Dựa trên khía cạnh kinh tế hàng hóa thì Cơ sở hạ tầng là 1 loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này sử dụng để phục vụ cho lợi thế của toàn cộng đồng.
Dựa trên khía cạnh đầu tư, Cơ sở hạ tầng là kết quả, sản phẩm của quá trình đầu tư được tích góp lại qua không ít thế hệ. Nó được xem là một bộ phận giá trị, tiết kiệm đất nước, được đầu tư đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ tiêu phát triển trên mọi mặt của quốc gia.
Từ đấy, tóm gọn lại có thể hiểu như sau: Cơ sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ những tiêu chí về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội… được trang bị các nguyên tố vật chất phục vụ cho quy trình sản xuất & đời sống con người. Cơ sở hạ tầng vừa có những yếu tố vật chất vừa phi vật chất & nó cũng là sản phẩm của các bước đầu tư để làm cơ sở cho sự phát triển của toàn cộng đồng.

>>> Tham khảo thêm về: Bản vẽ biện pháp thi công hạ tầng kỹ thuật

Phân loại các Cơ sở hạ tầng
Dựa vào các tiêu chuẩn không giống nhau, Cơ sở hạ tầng được phân ra thành khá nhiều loại như sau:

Theo ngành kinh tế, xã hội
  • Cơ sở hạ tầng kinh tế là một bộ phận thuộc các lĩnh vực phục vụ cho quá trình tạo thành tạo thành sản phẩm hoặc tiếp tục các bước sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Nó sẽ bao gồm hệ thống đường xá, giao thông vận tải, thủy lại, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng…
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc những ngành đảm bảo những điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của loài người với những ngành nghề y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc các lĩnh vực phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn, cải tạo môi trường sống như các công trình phòng chống thiên tai, công trình bảo vệ đất, rừng, biển, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là 1 bộ phận đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho ngành này gồm hệ thống nền móng vật chất tạo nên bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,...


>>> Tham khảo thêm về ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị: https://mytoan.com.vn/ha-tang-do-thi/

Theo các lĩnh vực kinh tế quốc dân
Cơ sở hạ tầng sẽ được phân theo những ngành nghề như: giao thông vận tải, bưu chính, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…
Theo vùng lãnh thổ, khu vực dân cư
Cơ sở hạ tầng được chia thành: Cơ sở hạ tầng đô thị, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế biển, Cơ sở hạ tầng đồng bằng…
Theo cấp quản lý
Cơ sở hạ tầng được phân thành các cấp do trung ương quản lý, bởi địa phương quản lý:
  • Bởi vì trung ương quản lý gồm có Cơ sở hạ tầng có quy mô rộng gồm hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,...
  • Bởi vì địa phương quản lý gồm: Cơ sở hạ tầng giao cho tỉnh/huyện/xã như cầu đường, kênh rạch, nền tảng giáo dục, y tế, văn hóa…

Nhờ vào phương pháp phân loại này để có thể để xác định được rõ trách nhiệm cũng như nâng cao tính chủ động của những cấp trung ương trong việc khai thác tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng tại địa phương. Song song, nhờ vào ấy để có được biện pháp quản lý, sử dụng tốt Cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Theo đặc điểm, đặc tính
Cơ sở hạ tầng được chia thành Cơ sở hạ tầng mang loại hình vật chất và phi vật chất:
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thức vật chất gồm có những công trình như hệ thống đường giao thông, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế, cơ sở quốc phòng an ninh…
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thức phi vật chất bao gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự, thủ tục hành chính… Đây đều là các nguyên tố liên quan tới điều kiện, môi trường phục vụ cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Ở trên là toàn bộ các thông tin chi tiết lý giải về vấn đề Cơ sở hạ tầng là gì, phân loại Cơ sở hạ tầng theo những tính chất, hình thái riêng. Từ việc phân loại Cơ sở hạ tầng trên các tiêu chuẩn khác nhau thành các loại hình khác biệt sẽ hỗ trợ việc phân cấp quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác dùng những loại Cơ sở hạ tầng thích hợp thỏa mãn được yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.