Những quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài như thế nào? Lệ phí môn bài doanh nghiệp năm 2022 là bao nhiêu? Tất cả sẽ được giải đáp bởi đơn vị xuất hóa đơn điện tử ăn uống trong nội dung bài viết dưới đây.

NHỮNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT CHẬM NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI VÀ TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định mức phạt hành chính so với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau:
Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại mục (1) nêu bên trên.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn bên trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, sở hữu phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế cần đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

LỆ PHÍ MÔN BÀI DOANH NGHIỆP NĂM 2022 LÀ BAO NHIÊU?

Tiền thuế (lệ phí) môn bài doanh nghiệp chúng tôi, tổ chức phải đóng năm 2022 như sau:
>> Vốn điều lệ/vốn đầu tư bên trên 10 tỷ đồng đóng 3.000.000 đồng/năm;
>> Vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống đóng 2.000.000 đồng/năm;
>> Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác đóng 1.000.000 đồng/năm;
>> Các cở sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa chỉ kinh doanh mới thành lập năm 2022 được miễn thuế môn bài;
>> Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sẽ được miễn thuế môn bài 3 năm kể từ ngày được cấp GPKD.
Nếu còn gì thắc mắc hãy liên hệ [replacer_a] Hotline: 0292.3767.111 để được hỗ trợ.