Ta thấy rằng, muốn xây được một căn nhà, đối với một người không có gì đặc biệt về gia cảnh hoặc tiền lương ở mức trung bình là cả một vấn đề có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn và cần đầu tư lâu dài. Và bây giờ cũng không có nhiều người có kinh nghiệm trong việc khai triển xây nhà cho đến khâu [replacer_a] nhà hoàn thiện. Và dưới đây là trình tự, các bạn có thể tham khảo:

Hồ sơ cần có trước khi thi công nhà


Trước tiên, chủ nhà cần chọn một chức vụ tham vấn thiết kế và [replacer_a] nhà phố, để chức vụ này thực hành bước đầu là làm hồ sơ thiết kế sau thời gian ấy căn cứ vào đó để làm những giấy tờ về việc công liên tưởng. Sau thời gian ấy, chủ nhà sẽ cùng chức vụ thiết kế và thi công nội thất bàn bạc, tìm những giải pháp ngắn gọn nhất để ăn nhập nhu cầu sinh hoạt của gia đình, ăn nhập khả năng tài chính để tránh những phí tổn phát sinh ngoài ý muốn... Từ những nhân tố đó, mới làm thành một bộ hồ sơ thiết kế và thi công nội thất đầy đủ.

Bộ hồ sơ này thông thường gồm 3 bộ bản vẽ: bản vẽ khai triển chi tiết các kiến trúc, cụt ngủn là bản vẽ phối cảnh, mặt bằng, mặt cắt; chi tiết vệ sinh, ban công, cầu thang... Kỹ sư và khiến trúc sư của chức vụ thiết kế và [replacer_a] dựa trên bản vẽ này để tạo bộ bản vẽ kết cấu gồm kết cấu từ móng đến mái...


Các kiến trúc sư thường dựa vào bản vẽ thiết kế chi tiết để thực hành tiếp bộ hồ sơ thiết kế điện nước như hệ thống giao thông điện thắp sáng, điện sử dụng máy cũng như hệ thống giao thông cấp thoát nước... Thường thì, với một căn nhà phố thì chỉ thực hành những bản vẽ như khai triển chi tiết kiến trúc, kết cấu còn các bản vẽ điện nước thì không có, nhưng điều này không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả sai trái, vì thiếu sự chuyên nghiệp. Ðiều này gây có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn sau này khi cần tu sửa hoặc thay đổi người sỡ hữu căn nhà.

Tiếp theo đến thi công và hồi công

Như ta đã biết, chức vụ thi công phải là chức vụ có nhân cách pháp nhân, cần có những giấy tờ việc công kinh doanh hợp thức. Trong thi công, thường chủ nhà thuê một kiến trúc sư hay kỹ sư giám sát tiến độ công trình và thay mặt người chủ nhà giám sát về kỹ thuật như bản vẽ chi tiết và người này cần biết rõ về dự toán đã thể hiện và ghi nhật ký thi công công trình.
Sau khi thi công nội thất nhà phố hoàn thành thì đến phần làm thủ tục hồi công. Ðơn vị công năng chấp nhận hồi công, thì ngôi nhà mới hợp thức trên mọi mặt.