1. Đề nghị gửi profile của công ty
Một công ti [replacer_a] chuyên nghiệp sẽ không tiếc công, của để làm một bộ sales đẹp. Phê chuẩn profile bạn cũng có khả năng biết được phần nào về khả năng cảm biết cái đẹp và năng lực của công ti đó.

2. Trực tiếp đến văn phòng công ti

Một bộ profile là chưa đủ để biểu lộ năng lực, bởi họ có khả năng mượn hoặc không giả hình ảnh bằng nhiều cách. Bạn nên suốt văn phòng công ti để đánh giá mức độ chuyên nghiệp, thái độ hoài nghi làm việc và phong cách của công ty.


3. Thăm quan các công trình thực tiễn công ti đã bài trí

Những hình ảnh biểu lộ trong profile và những gì bạn cảm nhận ở tại văn phòng công ti mới chỉ cho thấy phần nổi về năng lực của họ. Bạn cần phải đến thăm quan các công trình thực tiễn mà công ti đó đã bài trí [replacer_a] để xem khả năng biến ý tưởng thành hiện thực. Những bản vẽ 3D long lanh rất dễ gạt gẫm cảm giác.


4. Thăm xưởng làm ra

rất nhiều công ti nhận giao kèo bài trí và [replacer_a] nhưng không hề có xưởng làm ra. Tất cả những đồ nội thất đều được nhập một cách chắp vá từ những xưởng khác, hoặc thậm chí sẽ dời lại giao kèo của bạn cho một bên thứ ba. Ví như công ti đó làm việc danh tiếng tốt, công trình của bạn sẽ vẫn được hoàn thành thuận hoà. Tuy nhiên, những thảo luận giữa bạn và bên bài trí sẽ là tam sao thất bản, mất thêm nhiều thời kì cho bạn, thậm chí là giá bài trí bị đội lên cao hơn bình thường.

5. Chia sẻ thật chi tiết những ý tưởng cá nhân chủ nghĩa về tổng quan sống

Kiến trúc sư tuy giỏi nhưng họ không phải là bản thân bạn, nên họ sẽ chẳng thể đưa ra được phương án ăn nhập nhất giá như bạn không chia sẻ một cách chi tiết những mong muốn và những ý tưởng cá nhân chủ nghĩa của mình về tổng quan sống. Bởi vậy, hãy cho họ dịp được hiểu thật nhiều về bạn. Bạn sẽ nhận được những tham vấn hữu ích và có được một tổng quan nội thất ưng ý. Chính những điều này, bạn cần phải lựa chọn có lí cho những công trình bài trí nội thất hcm.