Bộ trưởng Lê Thành Long đến thăm và công việc tại Sở Tư pháp Sóc Trăng

Nên đọc >>> Văn bản, công văn đáp ứng Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 giây đầu năm 2016 - http://cuocsongdongian.com/v-n-b--n-...16.55759.dhtml ở khu vực Bộ tư pháp ở trang web Cộng đồng sinh viên Việt Nam.Vài nét về khu vực Bộ tư pháp: quy tựu tin tức mới nhất về hoạt động của bộ tư pháp ở Việt Nam với các tỉnh thành trong cả nước

ở buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, TUV - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tóm tắt quy trình thay đổi gần như tình hình hành động nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong các giây đầu năm 2016 với các năm qua. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện cho Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định với thay đổi kinh tế vi mô vi mô - xã hội của địa phương.Ghi nhận các kết quả mà Ngành Tư pháp Sóc Trăng đã đạt được trong các năm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Sở tiếp tục với nhân rộng hơn nữa thành tích đã đạt được trong các năm kế tiếp. Đồng thời cần tiếp tục mạnh mẽ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong hành động nhiệm vụ; chủ động theo dõi vào công tác của địa phương nhằm đóng góp vào thành tích chung của Ngành với tiếp tục khẳng định vị thế của đơn vị trong đời sức sống kinh tế vi mô vi mô - xã hội. Đăng Khoa Nguồn: Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Từ http://congdongsinhvien.edu.vn/