Vòng 1 chuẩn là cách nói về một khuôn ngực hoàn hảo của phái đẹp, nhưng không phải ai cũng biết thế nào là vòng 1 chuẩn. [replacer_a] Đánh giá vòng 1 theo những tiêu chí nào để biết đó là vòng 1 chuẩn là vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều. Dưới đây là một số tiêu chí được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra, chúng ta có thể tham khảo để biết mình đã sở hữu vòng 1 chuẩn hay chưa.


Kích thước của vòng 1 chuẩn
Kích thước là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định vòng 1 chuẩn. Theo tiêu chuẩn chung của thế giới thì kích thước vòng 1 sẽ được xác định tương ứng với chiều cao như sau:

vòng 1 chuẩn

Kích thước của vòng 1 chuẩn [replacer_a]

Chiều cao từ 150 - 155 cm tương ứng vòng 1 nên có số đo 76 -80 cm.

Chiều cao từ 155 - 160 cm tương ứng vòng 1 nên từ 78 – 83 cm.

Chiều cao từ 160 - 170 cm tương ứng vòng 1 nên từ 83 – 86 cm.

Chiều cao trên 170 cm tương ứng vòng 1 nên nằm trong khoảng 86 – 93 cm


Đối với Việt Nam và các nước châu Á khác, chiều cao của phụ nữ phổ biến trong khoảng 155 đến 160 cm vì vậy vòng ngực 80 đến 85 được coi là lý tưởng. Tuy nhiên, để biết kích thước vòng 1 chuẩn phù hợp nhất với mình thì hãy xem xét theo chiều cao như đã nêu trên. [replacer_a]

Tỉ lệ vàng đánh giá vòng 1 chuẩn
vòng 1 chuẩn

Tỉ lệ vàng đánh giá vòng 1 chuẩn

Bác sĩ Patrick Malluci là người đã nghiên cứu và đưa ra tỉ lệ vàng cho vòng 1 chuẩn. Tỷ lệ này là phần trăm bầu ngực dưới, phần trăm bầu ngực trên so với toàn bộ chiều dài bầu ngực. Nó thể hiện mức độ hài hòa của bầu ngực lấy trung tâm là nhũ hoa. Tỷ lệ này ở mức 45:55 là mức thể hiện vòng 1 chuẩn nhất. Chênh lệch càng lớn giữa 2 tỷ lệ này càng thể hiện sự kém hài hòa của bầu ngực.