Trật tự vay bao gồm 4 bước cơ bản:
Bước 1: Cung cấp giấy má cho vay[/b]
Hồ sơ cho vay mà người đi vay cần sản xuất sẽ bao gồm:
  • Giấy tờ tùy thân: CMND, Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu, Giấy công nhận trạng thái hôn nhân

  • Giấy chứng minh mục đích dùng vốn: Giấy đề nghị vay vốn, hiệp đồng mua bán nhà, Giấy chứng thực quyền sở hữu đất hoặc giấy tờ pháp lý của nhà dự định tìm.
    Giấy chứng minh nguồn thu nhập: quý khách có thể sở hữu phổ biến nguồn thu nhập, dòng hình tài sản khác nhau như:

- Thu nhập đến từ lương, phụ cấp và các khoản tương đương cần sản xuất giao kèo cần lao, sao kê trương mục nhận lương hoặc bảng lương và giấy xác nhận lương của công ty.
- Thu nhập đến từ các tài sản cho thuê cần cung ứng giao kèo cho thuê, chứng từ nhận tiền thuê 3 kỳ gần nhất và 1 số giấy má khác liên quan đến tài sản cho thuê.
- Thu nhập tới từ việc khiến cho ăn, kinh doanh cần cung cấp giấy đăng ký kinh doanh, sổ sách biên chép bán hàng, Con số tài chính doanh nghiệp, tờ khai thuế và chứng từ nộp thuế.
  • Ngoài ra, ngân hàng cho vay sẽ đề xuất một số giấy tờ khác theo quy định từng giai đoạn.

Bước 2: Đánh giá hồ sơ và định giá tài sản[/b]
Thứ tự giám định giá sẽ diễn ra như sau:

https://vayvon24h.vn/tim-hieu-ve-lai-suat-cho-vay-mua-nha-cua-cac-ngan-hang/

  • Rà soát lịch sử nguồn vốn vay của bạn
    Thẩm định qua luận bàn điện thoại.
    Thẩm định trực tiếp tại nơi cư trú, làm cho việc của bạn.

Không những thế, công ty định giá có thể là chính ngân hàng cho vay hoặc cũng có thể là một công ty định giá độc lập. Bởi thế giá thành định giá có thể do các bạn hoặc nhân viên chi trả tùy theo quy định của mỗi nhà băng.


Đánh giá thủ tục và định giá tài sản được nhà băng thực hiện sát sao
Bước 3: Quyết định cho vay và giải ngân[/b]
Nếu hồ sơ của bạn đạt đủ điều kiện cho vay, ngân hàng tiến hành gửi thông tin cấp nguồn vốn vay và hoàn thành những hồ sơ liên hệ để giải ngân khoản vay.
Trong trường hợp các thủ tục sang tên được hoàn thành, các bên đăng ký giao dịch đảm bảo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phía ngân hàng sẽ giữ lại bản chính giấy chứng thực quyền sở hữu và giải ngân khoản vay cho người dùng. Trong trường hợp chưa hoàn thành những thủ tục sang tay, các bạn – người bán – ngân hàng sẽ thực hiện việc ký kết thỏa thuận 3 bên về việc giải ngân phong tỏa sổ tiết kiệm đối với những khoản tiền giải ngân cho người dùng.
Bước 4: Giám sát là thanh lý giao kèo tín dụng[/b]
Việc dùng vốn vay vào thực tế của người mua sẽ luôn được nhân viên nguồn vốn vay giám sát và theo dõi thường xuyên. Điều này đảm bảo nhà băng nắm bắt được trạng thái tài chính của người dùng và đảm bảo khả năng thu hồi nợ.
Và rút cục là thanh lý giao kèo nguồn hỗ trợ. Thanh lý hợp đồng nguồn đầu tư chỉ xảy ra khi quý khách trả hết nợ và lãi cho ngân hàng. khi ấy thứ tự cho vay sẽ kết thúc và hợp đồng cho vay sẽ được chấm dứt.