Mác bê tông
vật liệu phục vụ 1m3 bê tông


Xi măng (kg)
Cát (m3)
Đá (m3)
Nước (lít)


150
233
0,51
0,903
185


200
281
0,493
0,891
185


250
327
0,475
0,881
185


300
374
0,457
0,872
185


350
425
0,432
0,860
187


400
439
0,444
0,865
187ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI MÁC BÊ TÔNG MÁC 100, 150, 250


Mác bê tông
Xi măng (kg)
Cát vàng (m3)
Đá (m3)
Nước (lít)


100
288,025
0,505
0,913
185


150
350,550
0,481
0,900
185


200
415,125
0,455
0,887
185Mỗi vật liệu đề chiếm một phần rất quan trọng. nếu như muốn bê tông tốt thì tất cả đều phải đảm bảo chất lượng, duyên cớ sản xuất phải thật rõ ràng. Xi măng nên sử dụng xi măng ở các nơi cung cấp xi măng uy tín. Bởi ví như bạn không biết cách chọn có thể bạn sẽ tìm phải hàng giả hàng kém chất lượng. Nước cũng là thành phần quan yếu chẳng thể thiếu. Nước cần tránh những tạp chất. Nên dùng nước sạch cần tránh nước có chứa phổ quát cặn bẩn, nước nhiễm phèn,… Mọi vật liệu cần được đảm bảo không quá phổ biến cũng không được quá ít. Bởi như vậy sẽ khiến cho mất chất lượng của các khối bê tông.

https://mytoan.com.vn/bang-dinh-muc-be-tong-xi-mang-cho-tat-ca-cac-mac-100-200-250/
Muốn bê tông phải chăng thì những vật liệu phải đảm bảo chất lượng
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI BÊ TÔNG 1776 VÀ 1784
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI BÊ TÔNG 1776
Định mức cấp phối bê tông vật liệu tính cho 1m3 vữa bê tông. sử dụng để lập định mức dự toán, lập kế hoạch, quản lý vật tư của các tổ chức vun đắp. tổn hao vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt nguyên liệu ở khâu thi công. Riêng đối với các cái cát xây dựng đã nói tới hao hụt do độ dôi của cát. Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối bê tông 1m3 vữa bê tông xi măng PCB 40. Độ sụt 2-4cm quy định định mức cấp phối bê tông 1776.


Bảng tính định mức bê tông 1776


Hao hụt
Đá 0.5×1
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
246
296
344
394
455


2%
Cát vàng
0.508
0.489
0.47
0.447
0.414


5%
Đá dăm 0,5×1
0.899
0.888
0.877
0.87
0.857


0%
Nước
195
195
195
195
200

Hao hụt
Đá 1×2
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
233
281
327
374
425


2%
Cát vàng
0.493
0.492
0.475
0.457
0.432


4%
Đá dăm 1×2
0.903
0.891
0.881
0.872
0.86


0%
Nước
185
185
185
185
189

Hao hụt
Đá 2X4
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
221
266
309
354
398


2%
Cát vàng
0.511
0.496
0.479
0.464
0.358


2.5%
Đá dăm 2×4
0.902
0.891
0.882
0.87
0.864


0%
Nước
175
175
175
175
175

Hao hụt
Đá 4×6
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
221
266
309
354
398


2%
Cát vàng
0.498
0.482
0.467
0.45
0.43


một.5%
Đá dăm 4×6
0.895
0.884
0.873
0.64
0.857


0%
Nước
165
165
165
165
165ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI BÊ TÔNG 1784
Trong thi công phải căn cứ vào thuộc tính vật liệu. Điều kiện thi dụng cụ thể để tiến hành tính toán và thí điểm xác định cấp phối bê tông thích hợp. Nhằm bảo đảm đúng đề nghị công nghệ của Công trình.
các bảng định mức có ghi phụ gia thì việc dùng là yêu cầu. Tỷ lệ phần trăm lượng phụ gia dùng được dừng như sau:
– Phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.
– Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.

Bảng tính định mức bê tông 1784


Hao hụt
Đá 0.5×1
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
244
293
314
390
450


2%
Cát vàng
0.498
0.479
0.461
0.438
0.406


5%
Đá dăm 0,5×1
0.856
0.846
0.835
0.829
0.816


0%
Nước
195
195
195
195
200

Hao hụt
Đá 1×2
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
231
278
324
370
421


2%
Cát vàng
0.483
0.483
0.466
0.448
0.424


4%
Đá dăm 1×2
0.868
0.857
0.847
0.838
0.827


0%
Nước
185
185
185
185
189

Hao hụt
Đá 2X4
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
219
263
306
350
394


2%
Cát vàng
0.501
0.486
0.47
0.455
0.351


2.5%
Đá dăm 2×4
0.88
0.869
0.86
0.849
0.843


0%
Nước
175
175
175
175
175

Hao hụt
Đá 4×6
Mác 150
Mác 200
Mác 250
Mác 300
Mác 350


1%
Xi măng PCB40
206
248
289
330
371


2%
Cát vàng
0.503
0.489
0.476
0.459
0.441


1.5%
Đá dăm 4×6
0.892
0.882
0.87
0.864
0.854


0%
Nước
165
165
165
165
165


Chú ý: các bảng tính của định mức cấp phối bê tông 1776 và 1784 trên đều được tính theo độ sụt là 2:4 cm